Stichting Fier

Home / Cases / Stichting Fier

Het bedrijf

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als erkend zorgaanbieder probeert Fier geweld te voorkomen,  geweld te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van geweld. Hierbij speelt Fier in op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. De expertisegebieden van Fier zijn onder andere huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier probeert de best mogelijke gespecialiseerde zorg te bieden in een veilige/beschermde omgeving vanuit een holistische visie. In de zoektocht naar écht duurzame oplossingen kiest Fier voor een structurele en directe aanpak.

De uitdaging

Fier had behoefte aan ondersteuning op het gebied van hun dagelijkse netwerk-,  systeembeheer en beveiliging. Vanwege de enorme groei van Fier en het beschermen van hun data, zochten ze de juiste kennis en ervaring om hun eigen ICT’ers te ondersteunen binnen het veranderende én kwetsbare landschap van bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast hadden ze een passende oplossing nodig op het gebied van het koppelen van hard- en software. 

"Een duurzame samenwerking waardoor een veilige IT omgeving mogelijk is"

De oplossing

CompuSystems heeft Fier een duurzame oplossing geboden door de juiste expertise en veiligheid op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens te leveren. Dit door middel van een expert die heeft meegewerkt om een solide en veilige omgeving op te bouwen. Tevens hebben de engineers van CompuSystems gezorgd voor de juiste kennisoverdracht richting de medewerkers van Fier. Zo is er een duurzame relatie met de medewerkers ontstaan, die ter plaatse over de benodigde kennis beschikken, maar ook kunnen terugvallen op de expertise van CompuSystems op het vlak van systeembeveiliging.

Het resultaat

Aangezien Fier beschikte over de ruimte om alles dubbel weg te zetten – waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt – draait er door deze samenwerking nu op locatie een hypermodern serverpark. CompuSystems voert in samenwerking met Fier maandelijks beheer en projecten uit om de IT omgeving te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat deze goed aansluit bij de visie en groei van het bedrijf. Zo kan Fier niet alleen fysieke bescherming bieden, maar wordt automatisch ook de digitale privacy gewaarborgd.