Woonstichting Groninger Huis ook naar de cloud!

Home / Cases / Woonstichting Groninger Huis

Het bedrijf

Groninger Huis is een typische plattelandscorporatie met bezit in Noord- en Noordoost Groningen. Wij verhuren ruim 4300 woningen in de gemeenten Appingedam, Midden-Groningen, Oldambt en Delfzijl. Als kleine corporatie, maar wel met een uitgestrekt werkgebied, is Groninger Huis ambitieus, gedreven en innovatief. Dat is zichtbaar in onze projecten op het gebied van duurzaamheid en dorpsvernieuwing. Hierbij zoeken wij proactief de samenwerking met andere partijen en mobiliseren én bundelen wij onze krachten. We stellen hoge eisen aan onszelf, maar verwachten dat ook van onze stakeholders en partners en dagen hen uit om hetzelfde te doen. Voor ons staat daarbij voorop dat we onze kerntaken kunnen blijven waarmaken, kunnen blijven bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en leefklimaat en met name onze huurders kunnen blijven bedienen.

De uitdaging

Door een overname van een andere corporatie groeide het aantal werkplekken enorm waardoor de bestaande ICT omgeving flink moest worden uitgebreid. Dit kon natuurlijk in de vertrouwde on-premisse omgeving, maar logischer was het om nu de stap naar de cloud te maken. De uitdaging zat in de vele bedrijfsspecifieke applicaties die worden toegepast in de wooncorporaties. Gelukkig was CompuSystems al 15 jaar de ICT partner van Groninger Huis en is ze dus volledig op de hoogte van alle ins en outs van deze applicaties en hun leveranciers. Een ander uitdaging was de planning: alles moest werken voor 1 januari en er kon pas op 1 november gestart worden. Dus maar een doorlooptijd van 8 weken met daarin vele feestdagen…

"15 jaar was CompuSystems naar tevredenheid onze on-premisse ICT partner, logisch dat het nu dus onze cloud partner is geworden"

De oplossing

CompuSystems heeft samen met Groninger Huis het ICT landschap ingericht en verbeteringen aangebracht in de ICT processen. Nadat het Technische Ontwerp van CompuSystems was goedgekeurd door Groninger Huis, werd de gehele ICT omgeving in 1 weekend gemigreerd naar de Virtual Private Cloud van CompuSystems, inclusief mirroring naar een schaduw datacenter. Dit alles natuurlijk qua privacy- en databeveiliging gewaarborgd door ons ISO-27001 certificaat. De transitie is mogelijk gemaakt dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende partijen vanwege duidelijke en korte communicatielijnen. De planning is gehaald en Groninger Huis kon op 1 januari werken met haar nieuwe systemen!

Het resultaat

Er moest samengewerkt worden met verschillende softwareleveranciers van Groninger Huis en daar kwam de kennis en ervaring met cloud migratieprojecten in de wooncorporaties van CompuSystems goed van pas. ‘De migratie is zonder problemen verlopen met minimale overlast voor de gebruikers’, aldus Max Zwaneveld van Groninger Huis.