Jan Wolthuis

Jan Wolthuis

Projectleider

Mijn naam is Jan Wolthuis, ik ben een intermediair met een brede visie maar wil en kan ook verdieping bieden. Van nature ben ik positief ingesteld en ben in staat om snel oorzaken en gevolgen te zien om daar vervolgens op te anticiperen. Mijn kennisgebieden liggen voornamelijk binnen het project- en procesmanagement, methodisch beheer en methodieken (IPMA, Prince II, ITIL, Bisl, scrum). Ik acteert organiserend en consulterend tussen stakeholders: leverancier, organisatie, klant en gebruiker. Door mijn flexibele instelling ben ik in staat om mij makkelijk binnen meerdere rollen en tussen de diverse werkniveaus te bewegen. Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in diverse management rollen in zowel bestuurlijke omgevingen maar ook in technische omgevingen, met name binnen de ICT.